Торговельні марки

Торговельна марка - це обличчя компанії. Реєстрація торговельних марок - це ефективний спосіб захистити ваш знак і запобігти його привласненню конкурентами. Пошук торговельних марок за 1-2 дні, реєстрація - від 7,5 місяців, дія свідоцтва - 10 років з правом подальшого продовження. Докладніше...

Авторські права

Реєстрація авторських прав на комп'ютерні програми, бази даних та всі типи творів: художня і наукова література, сценарії і статті, вірші, музичні твори, картини, ескізи, скульптура, фотографії, архітектурні проекти та інші. Підготовка і подання заявки за 1-2 дні, реєстрація за 2-2,5 місяці. Детальніше ...

Винаходи і корисні моделі

Патент на винахід або на корисну модель - захист конструкції пристроїв, способів та методів здійснення технологічних операцій, речовин та сумішей, нових способів використання. Патентуємо від зубної щітки до літака. Отримання патенту за строк від 3-х місяців, строк дії патенту до 20 років. Докладніше...

 

Промислові зразки

Свідоцтво на промисловий зразок - це захист дизайну меблів, одягу, інтер’єрів, посуду, пристроїв, кулінарних виробів, етикеток, упаковки та інших речей. Отримання свідоцтва за строк від 3-х місяців. Строк чинності свідоцтва - 15 років. Докладніше ...

 

Договори передачі прав

Ліцензійні договори, договори передачі прав дозволять вам передати чи отримати права на інтелектуальну власність. Підготовка договору за строк від 2-х днів, реєстрація договору за строк від 2-х місяців. Докладніше ...

 

Інші послуги

Реєстрація географічних зазначень, топографій мікросхем, внесення патентів і торгових марок до митного реєстру, підготовка запитів та листів попереджень, консультації з питань, що стосуються інтелектуальної власності. Детальніше ...

 

Які бувають торговельні марки? У чому різниця між торговельною маркою й товарним знаком? Як зареєструвати торговельну марку? Які торговельні марки не можна реєструвати? Як використовуються торговельні марки в інтернеті?

 

 

Автори: Дмитро Жуванов, Євген Стогній
Опубліковано: Глобал - Дайджест. - 2004. - №27.

  22 травня 2003р. набула чинності нова редакція Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якого товарний знак може використовуватися як доменне ім'я для адресації ресурсів в Інтернеті. Таким чином, істотно зростає значення знака як атрибута фірми або підприємства. Як можна в Україні захистити права на товарний знак і що це дає?
  Закони розвитку ринкових відносин диктують необхідність захисту не тільки прав споживача, але й прав виробника. До прав виробника відносяться право власності на свої товари, а також право на їх маркування своїм товарним знаком. Маркування товарів споконвічно ставить на меті гарантувати гарну якість товару й переконати покупця купити саме цей товар. Володіючи товаром, підприємство звичайно володіє й тим товарним знаком, під яким цей товар надходить на ринок. У багатьох країнах складаються спеціальні каталоги зареєстрованих товарних знаків із вказівкою підприємств, яким вони належать. Не є виключенням і Україна.

 У віртуальному світі

    Особливо актуальною проблема використання товарних знаків стала у зв'язку з бурхливим розвитком мережі Інтернет. У цей час важко представити будь-яку серйозну установу або підприємство, яке б не мала б своєї візитівки у вигляді сайту у Всесвітній Мережі. Деякі з подібних сайтів дійсно виглядають як звичайні візитівки із вказівкою коротких відомостей про фірму, її розташування, напрямки діяльності. Однак більшість організацій публікує про себе й свою діяльності більш докладну інформацію, поєднуючи її з рекламою своїх товарів або послуг. Торговельні фірми, наприклад, часто створюють на своїх сайтах електронні магазини, що дозволяє клієнтам здійснювати покупки безпосередньо в Мережі.
    У той же час популярністю відомих товарних знаків і легкістю реєстрації доменного імені часто користуються кіберсквотери (загарбники доменних імен). Кіберсквотери реєструють на себе доменне ім'я, аналогічне товарному знаку якої-небудь широковідомої фірми з метою подальшого продажу зареєстрованого доменного ім'я цій самій фірмі. Часті  випадки мережного шахрайства, коли на сайті з ім'ям, що збігається за написанням з відомим торговельним знаком розміщена інформація (або навіть цілий інтернет-магазин), що не має ніякого відношення до законного власника цієї торговельної марки. Прикладом тому може бути нелегальний сайт-"двійник" телеканала CNN, який насправді CNN не належить.

Розберемося в термінах

   Товарні знаки, або, як визначено Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знаки для товарів і послуг це - позначення, що відрізняють товари й послуги одного виробника від товарів і послуг іншого виробника. Поряд з офіційно прийнятим в Україні терміном "знак для товарів і послуг" часто використовуються інші терміни. Частіше інших, як і в цій публікації, використовується термін "товарний знак" - для товарів, і "знак обслуговування" - для послуг. У світовій практиці також використовуються терміни "торговельний знак", "фірмовий знак", "торговельна марка". Останній з них уведений у новий Цивільний кодекс України як визначення товарного знака. На жаль, український законодавець цим не обмежився й у Законі України "Про рекламу" (у редакції від 03.02.2004р.), поряд з терміном "товарний знак" увів термін "логотип", при цьому, не даючи визначення останньому терміну. У сформованій рекламній практиці "логотипом" звичайно називають знак для товарів і послуг, виконаний у вигляді сполучення букв, що утворюють слово або фразу (мал. 1, 2) .

Мал. 1

Мал. 2

У той же час знаки поділяються ще на зображувальні (мал. 3), об'ємні, звукові, світлові й інші, зокрема комбіновані, які складені, наприклад, зі словесного й зображувального елементів (мал. 4, 5).

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 5

   Розмаїття термінології приводить до плутанини, тому, не вдаючись у подробиці виникнення всіх цих термінів, відзначимо, що більшість із них є синонімом терміна "товарний знак".
   Окреме місце в цій низці термінів займає термін "фірмове найменування" або "комерційне найменування" відповідно до Цивільного кодексу. Фірмовим найменуванням в Україні вважається назва юридичної особи, що здійснює господарську діяльність. Ця назва вказується при реєстрації підприємства в державних установах і є невіддільним від зареєстрованої юридичної особи. Слід зазначити, що фірмове найменування охороняється без обов'язкової подачі заявки на реєстрацію на відміну від товарного знака. Ніякої перевірки на новизну відносно фірмових найменувань не проводиться, у зв'язку із чим, деякі підприємства мають однакові фірмові найменування. Це утворює плутанину при ідентифікації виробника й спантеличує споживача. Відсутність централізованої реєстрації фірмових найменувань створює певну правову проблему при розв’язанні спорів про порушення права на фірмове найменування.

Обмеження в реєстрації

   На відміну від фірмового найменування, товарний знак проходить перевірку на новизну й реєструється в Патентному відомстві України (далі – Укрпатент). Якщо співпадаючих фірмових найменувань може бути декілька, то товарний знак, що повторює найменування фірми, може бути зареєстрований тільки один відносно певного виду діяльності або певної групи товарів. Такий знак, як було зазначено вище, називають словесним знаком або "логотипом" і саме він може бути використаний як доменне ім'я.
При реєстрації такого знака є певні обмеження. Так, не можуть бути зареєстровані як товарний знак найменування, що збігаються з офіційними назвами держав. Тобто не можна зареєструвати як товарний знак найменування фірми "Україна", торгового дому "Італія", приватного підприємства "Греція", тощо. Не можуть одержати охорону найменування міжнародних організацій, наприклад ООН, ЮНЕСКО, НАТО й інші, також не можуть бути зареєстровані як товарні знаки герби й прапори держав, нагороди. Ці позначення можуть бути включені до складу знака, але для цього потрібно дістати згоду відповідного компетентного органа.
    Не можуть одержати правову охорону знаки, що складаються із загальновживаних позначень, символів, термінів, а також сертифікаційних знаків. Наприклад, мал. 6 і 7.

Мал. 6

Мал. 7

Хоча іноді зустрічаються й цікаві виключення. Таким прикладом може бути знак, зображений на мал. 8., що дуже нагадує Державний Знак Якості СРСР, зображений на мал. 9.

Мал. 8

Мал. 9

    Товарний знак повинен бути новим, тобто на момент подачі не повинно бути зареєстрованого або заявленого на реєстрацію в Україні знака, настільки схожого, що за загальним враженням їх важко відрізнити один від одного. Але не слід забувати, що ця вимога стосується знаків, що відносяться до однорідних груп товарів або послуг.
    Не можна реєструвати як товарні знаки позначення, що відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури й мистецтва, цитати й персонажі з них, без згоди власників авторського права або їхніх правонаступників. Так, наприклад, у виробника меблів, що бажає зареєструвати як товарний знак такий логотип як "Дванадцять стільців", Укрпатент вправі зажадати дозвіл, отриманий у спадкоємців І. Ільфа й Є. Петрова.
    Не можуть бути зареєстровані як товарний знак прізвища, імена, псевдоніми відомих в Україні осіб без їхньої згоди. Наприклад, Укрпатентом було відмовлено при реєстрації товарного знака "Лілієнталь" одній із харківських фірм, через відсутність дозволу на використання прізвища відомого німецького інженера-повітроплавця, отриманого від його спадкоємців. На такій же підставі було відмовлено в реєстрації товарного знака "Заповіти Рокфеллера", хоча таке словосполучення було зареєстровано як фірмове найменування в Харківському міськвиконкомі.
    Не можуть одержати правову охорону позначення, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду. Наприклад, слово "банк", що входить до складу комбінованого знака, зображеного на мал. 10. підлягає дискламації, тобто не має самостійної правової охорони, хоча знак у цілому є охороноздатним.
    Існують і інші підстави для відмови в реєстрації товарного знака.

Мал. 10

Скупий платить двічі!

     Право власності на знак засвідчується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг, яке видає Укрпатент. Обсяг правової охорони, що надається власникові знака, визначається наведеним у свідоцтві зображенням знака й переліком товарів і послуг, на які він поширюється. Термін дії свідоцтва становить 10 років від дати подачі заявки й може бути неодноразово продовжений на наступні 10 років. За подачу заявки на товарний знак, його експертизу й видачу свідоцтва сплачуються відповідні збори, розмір яких залежить від обсягу переліку товарів і послуг, щодо яких реєструється знак. Відповідно до діючого Положення про порядок сплати зборів, мінімальна сума зборів за зазначені дії становить 1000 грн.
    Право на знак для товарів і послуг відноситься до категорії виключних прав, тобто власник товарного знака має виключне право користуватися й розпоряджатися знаком, а також забороняти його використання іншим особам. Як відомо, основним завданням товарного знака є ідентифікація виробника конкретного товару або послуги. Знак для споживача є орієнтиром, що дозволяє йому вибрати певного виробника й не переплутати його з іншим. Доменне ж ім'я не призначене для орієнтування споживача на ринку товарів і послуг. По суті, доменне ім'я в Інтернеті є аналогом телефонного номера або поштової адреси, а спроба захоплення доменного імені аналогічна спробі незаконно прописатися в чужу квартиру. От тільки відновити справедливість при відсутності реєстрації товарного знака буде дуже проблематично. Тому нерідкі випадки, коли такому невдачливому власникові товарного знака доводиться йти на поступки шахраям і викуповувати в них за значну суму грошей право користування своїм же товарним знаком! Як бачимо, підтверджується вірність відомої народної мудрості, що винесена в заголовок цього розділу!

Інструкція із застосування

     Для реєстрації товарного знака необхідно скласти ряд документів за встановленою формою, надати зображення товарного знака, виконати класифікацію товарів і послуг, на які буде поширюється даний знак. Ця робота вимагає професійної підготовки й виконується або спеціалізованими організаціями, або патентними повіреними, що мають відповідний дозвіл Укрпатента на заняття цією діяльністю.
    Зареєстрований товарний знак, так само як і патент на винахід, є об'єктом інтелектуальної власності й після визначення його вартості може вбути включений до складу нематеріальних активів його власника - юридичної особи. Охорона знака, зареєстрованого в Україні, поширюється тільки на територію України. Для реєстрації знака за її межами потрібно просити охорону в кожній країні окремо, або провадити його міжнародну реєстрацію. Використанням знака є його застосування для маркування товарів, а також на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, у проспектах, рахунках, на бланках і іншій документації, в Інтернеті.
    Адміністратори доменів в Інтернеті вирішили убезпечити себе від участі в численних судових суперечках із приводу захоплення доменних імен і, тому, посилили правила їхньої реєстрації. Так, наприклад, зареєструвати доменне ім'я другого рівня виду www.name.ua тепер можливо лише при наявності вже зареєстрованого товарного знака.
    Що ж робити власникові зареєстрованого товарного знака, якщо він виявить його незаконне використання іншими особами в доменних іменах або при маркуванні товарів?
    В усьому світі несанкціоноване використання чужих товарних знаків і фірмових найменувань розцінюється як введення споживача в оману щодо походження товару й суворо карається. За позовами власників захищених товарних знаків виносять рішення про стягнення штрафів за незаконне витиснення виробника, за реальні й потенційні збитки, які поніс справжній виробник.
    В Україні на підставі ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник товарного знака може звернутися в суд для захисту своїх інтересів і вимагати припинення незаконного використання знака й компенсацію збитків. Крім того, незаконна діяльність порушника підпадає під чинність Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Відповідно до цього Закону, недобросовісною конкуренцією є використання чужого імені, фірмового найменування, товарного знака. Власник товарного знака згідно ст. 20 цього Закону може звернутися в Антимонопольний комітет України із заявою про вилучення товарів, як у виробника, так і у продавця. При цьому здійснення дій, кваліфікованих Антимонопольним комітетом як недобросовісна конкуренція, спричиняє накладення штрафів у розмірі від двох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, у порушника згідно ст. 24 можна зажадати компенсацію понесеного збитку.
    Як бачимо, незважаючи на ілюзорність віртуального миру Інтернету, на підставі чинних законів можна й потрібно захищати свої права й інтереси навіть там!

Prior tempore - potior jure

Хронограф винаходів


Березень
26
Неділя
В цей день в 1845 році американці Хорейс Херрелл і Уїльям Шекат запатентували лейкопластир.

Моральні принципи

Робота з інтелектуальною власністю завжди пов’язана з конфіденційною інформацією, яку нам довіряють клієнти. У своїй роботі ми дотримуємось таких моральних принципів:

  • легальність
  • конфіденційність
  • фінансова прозорість
  • індивідуальний підхід
  • порядність
  • своєчасність
X

Right Click

No right click