Послуги

Особливий вид захисту прав для виробників унікальної продукції

Що така зазначення походження товарів?

   Іноді для того, щоб повідомити про певні властивості товару, досить лише повідомити в якому місці він вироблений. Наприклад, усім відома вода "Миргородська". У цьому випадку назва місця виробництва цієї мінеральної води виступає в ролі торговельної марки й, подібно їй, однозначно ідентифікує товар.

   У законодавстві використовують термін "кваліфіковане зазначення походження товарів", що охоплює наступні поняття:

 • назва місця походження товарів;
 • географічне зазначення походження товарів.

Приклади назв місць походження товарів: "Миргородська" (мінеральная вода), "Сонячна долина" (вино), "Новозбручанська" (мінеральная вода), "Боржомі" (мінеральная вода).

Приклади географічних зазначень походження товарів: тульський самовар, петренківський розпис, вологодські мережива.

Чим відрізняється зазначення походження товарів від торговельної марки?

   Якщо для реєстрації торговельної марки важливі новизна й оригінальність, то основним критерієм реєстрації зазначення походження товарів є документальне підтвердження взаємозв'язку особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором вказаного географічного місця.
   На відміну від торговельної марки, зареєстрованим зазначенням походження товарів може користуватися не лише особа, що подала заявку першою, але й інші особи. По суті, перший заявник встановлює певні параметри якості продукції, що фіксуються в державному реєстрі. Особа, яка бажає використовувати зареєстроване зазначення походження товарів повинна забезпечити параметри якості своєї продукції, що відповідають вже зареєстрованим параметрам. Порівняно з торговельною маркою реєстрація зазначення походження товарів забезпечує більш надійний та сильний захист прав товаровиробника. Крім того, реєстрація зазначення походження товарів в іноземних державах українськими виробниками підвищує на міжнародному ринку престиж та репутацію, як самого виробника, так і України в цілому.

Яким документом підтверджується право на користування зазначенням походження товарів?

   Відповідно до законодавства правова охорона надається зазначенню походження товарів, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить цей товар. Правова охорона діє безстроково від дати реєстрації. Але для того, щоб користуватися зареєстрованим зазначенням, потрібно одержати свідоцтво. Відповідно до Закону, власник свідоцтва, зобов'язаний раз у десять років підтверджувати відповідність своєї продукції тим параметрам якості, які були встановлені при реєстрації місця походження товару.
   Приклад: стосовно мінеральної води з Миргорода було офіційно зареєстровано зазначення "Миргородська", при цьому був чітко визначений хімічний склад цієї води. Якщо хто-небудь виявить бажання розливати в пляшки воду із назвою "Миргородська", йому необхідно буде довести відповідність виробленої ним продукції параметрам води "Миргородська" і одержати свідоцтво. При цьому, необхідно довести, що вода для розливу використовується із джерел Миргорода.

Як отримати свідоцтво на кваліфіковане зазначення походження товарів?

   Для отримання свідоцтва необхідно подати заявку в патентне відомство України (Укрпатент). Заявка - це комплект належним чином оформлених документів.
Знадобляться такі документи:

 • зазначення походження товару, що подається на реєстрацію (або на яке вимагається право використання, якщо воно вже зареєстровано);
      назва товару;
 • документ, що підтверджує факт виробництва товару заявником (як правило, свідоцтво про державну реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, акт прийому-передачі земельної ділянки, родовища або свердловини в користування);
 • документ спеціального вповноваженого органа (як правило, геодезичного або геологічного) щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару;
 • опис особливих властивостей товару, його певних якостей, репутації або інших характеристик (як правило, складається на підставі результатів експертних досліджень);
 • документ, що підтверджує взаємозв'язок особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або його інших характеристик із природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця (як правило, висновок санітарних органів та/або центрів стандартизації і метрології, результати хіміко-біологічних досліджень та інш.);

 • відомості про маркування товару, що випускається заявником (етикетка або зразок упаковки);
 • документ, що підтверджує правову охорону заявленого зазначення походження товару в іншій країні (тільки для іноземних заявників);
 • повне найменування заявника (назва фірми та її юридична адреса);
 • документ, що підтверджує правову охорону заявленого зазначення походження товару в іншій країні (тільки для іноземних заявників).

   Наша агенція надасть вам допомогу у підготовці необхідних документів та у процедурі реєстрації зазаначення походження товарів.

Prior tempore - potior jure

X

Right Click

No right click